Found: 1,645  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เกษม พินิจดุลอัฎ / [พนิดา กาญจนภี และ เกียรติพงศ์ กาญจนภี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกQV766 ป629 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยาจีนจากพืชผัก / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, 2536.
เลขเรียกTX724.5.C5 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดอาหารกระตุ้นพลังภูมิคุ้มกัน = The top 100 immunity boosters / Charlotte Haigh ; กุลธิดา ...
ชื่อผู้แต่งเฮจ์, ชาร์ลอตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกRA784 .ฮ72 2550,QU145 ฮ613ส 2550,613.2 ฮ52ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ผักเป็นยา อายุยืน ชะลอวัย / พฤกษ์ นิมิตรพรอนันต์.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ นิมิตรพรอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549.
เลขเรียกQV766 พ431ห 2549,615.321 พ431ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 การถนอมอาหารและการแปรรูป / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง.
ชื่อผู้แต่งธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : กำแก้ว, [2547].
เลขเรียก664.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์พันธุ์ผัก กองทัพยาไทย / อารีย์ โอบอ้อมรัก.
ชื่อผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, [2550?]
เลขเรียกSB320.43.T5 อ226 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์พันธุ์ผัก กองทัพยาไทย / อารีย์ โอบอ้อมรัก.
ชื่อผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, [2556?].
เลขเรียก635 อ662ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์พันธุ์ผัก กองทัพยาไทย / อารีย์ โอบอ้อมรัก
ชื่อผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, [2553?]
เลขเรียก615.321 อ273ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์พันธุ์ผักกองทัพยาไทย / อารีย์ โอบอ้อมรัก.
ชื่อผู้แต่งอารีย์ โอบอ้อมรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยอดมาลา, [2554].
เลขเรียก641.35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับแปรรูปอาหารให้อร่อย / มะปราง. [book]
ชื่อผู้แต่งมะปราง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548
เลขเรียก664.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 พืชขั้นเทพที่ควรกินก่อนแก่ [จุลสาร] / สถาบันสุขภาพนิวทริไลท์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันสุขภาพนิวทริไลท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพนิวทริไลท์, [25..].
เลขเรียกTX ส3ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ผัก-ผลไม้ เพิ่มภูมิชีวิต [จุลสาร] / ศรีสุภา มีวงษ์.
ชื่อผู้แต่งศรีสุภา มีวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิตยสารชีวจิต, 2549.
เลขเรียกTX ศ4ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเช้ากลุ่มธัญพืชเมล็ดเต็ม ผักและผ...
ชื่อผู้แต่งเพียงทิฆัมพร นิลเพชร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการปั่นและการทำแห้งผักและผลไม้ต่อปริมาณวิตามินซี = Effect...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พร พิมพ์แพทย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา