Found: 348  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549
เลขเรียก615.328 ค246 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักสูตร การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ / คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่นๆ] ; บร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557.
เลขเรียกWB50.JT3 ห323 2557,615.88 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการผลิตไส้กรอกปลานิลอิมัลชันสมุนไพรไทย = The process of Ni...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย สีคันธร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร = Development of herbal glut...
ชื่อผู้แต่งกันยา รัตนเวทวงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสมุนไพร = Development of Khao Tan...
ชื่อผู้แต่งชัยเนตร เอี่ยมกระสัง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวเสริมสมุนไพร= The processing of ex...
ชื่อผู้แต่งวรรณรดา ศิริสมพงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDEVELOPMENT OF A DETERMINANT SCALE OF PHARMACIST''S CARE FOR HERBAL AND DIETARY SUPPLEMENT USERS / M...
ชื่อผู้แต่งMohd Shahezwan, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHerbs for health ธุรกิจรวยเร็ว รวยแรง [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2553.
เลขเรียกHD ฮ7 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy organic life / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม) เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ ; บุญชัย โตธนายา...
ชื่อผู้แต่งศิริกุล ชื่อต่อชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียกSB320.9 ศ65,631.584 ศ448ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVitamin nature of body 2 = วิตามินแร่ธาตุจำเป็นต่อสุขภาพ / วิชัย คงสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย คงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ็ม.ที.พริ้นท์, 2547.
เลขเรียก613.28 ว732ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVitamin, nature of body / วิชัย คงสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวิชัย คงสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม.ที.พริ้นท์, 2547.
เลขเรียก615.328 ว 545 ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรณาธิการ :บังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 2553.
เลขเรียกRS165.Z5 ก214,QV766 ก214 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ = Kaempferia parviflora : research and product development / ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกQV766 ก4 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา