Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการใช้นมถั่วเหลืองผงในผลิตภัณฑ์หมูบดลดไขมัน = Spray dried soy...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ บุตรเพ็ง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม / วรรณี ธรรมคุณาวุฒิ
ชื่อผู้แต่งวรรณี ธรรมคุณาวุฒิ
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานมถั่วเหลืองสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง : โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Soymilk development fo...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ทาบโลกา.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ], 2550.
เลขเรียก641.35655 ว255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากรรมวิธีการทำโยเกิร์ตถั่วเหลืองเพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัส = A study of pr...
ชื่อผู้แต่งลินจง สุขลำภู
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก641.371476 ล435ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณสารเพิ่มความแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองอัดเม็ด / เกษรา นาคแท้ และ ชิดสุภางค์ ...
ชื่อผู้แต่งเกษรา นาคแท้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2552.
เลขเรียกผ 150095 ก815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้นมถั่วเหลืองผงทดแทนแป้งมันสำปะหลังบางส่วนในขนมสัมปันนี = The use of soya milk powder instead ...
ชื่อผู้แต่งธีราภรณ์ บริกัปปกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกค 141204 ธ685ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในขนมครกสิงคโปร์ = Using rice flour instead of wheat flour ...
ชื่อผู้แต่งณัฐชา ฉิมพาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกค 141206 ณ328ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตนมถั่วเหลือง / บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ; ผู้แปล, จันทร์นวล รัตรสาร และคณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกTX401.2.S69 ค695,637.17 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม / บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ; แปลโดย จันทร์นวล รัตรสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกSF250.5 ค695,637.1 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของปัจจัยการแปรรูปต่อคุณภาพนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม / อารีย์ สิงห์คำ
ชื่อผู้แต่งอารีย์ สิงห์คำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัฟฟินเสริมเมล็ดแฟลกซ์ = Flak seed muffin / รตมณี เนียมสุวรรณ, สุหัตชา ใยมา และ ธนวัน บุญญาลัย.
ชื่อผู้แต่งรตมณี เนียมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกค 141163 ร131ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา