Found: 87  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2558
เลขเรียกDS578.3 จ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อยากลืมกลับจำ" / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และณัฐพล ใจจริง.
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2561
เลขเรียกCT1548.จ64 จ559 2561,923.5593 ภ4173อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 จอมทัพไทย/ ศรีพนม สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งศรีพนม สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2506.
เลขเรียก923.2593 ศ228ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 จอมพลไทยยุคระบอบประชาธิปไตย ฝฅแศรีพนม สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งศรีพนม สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกDS573.3 ศ46 2539,923 ศ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก959.3043 อ12จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏ 18 ศพ / เพลิง ภูผา, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2541?].
เลขเรียกJQ1745.T1 พ7ก,959.3042 พ922ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมกรกำสรด : กรรมกรไทยพิมพ์เป็นที่ระลึกด้วยความเคารพแด่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ให้กำเนิดพ.ร.บ. แร...
พิมพลักษณ์ธนบุรี : โพธิ์สามต้นการพิมพ์, 2507.
เลขเรียก344.593 ก174 2507
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต...
ชื่อผู้แต่งนภัทร วัชระพิมลมาศ
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกว 302.2322 น199ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487 / ปรัศ...
ชื่อผู้แต่งปรัศนีย์ เกศะบุตร
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประ...
ชื่อผู้แต่งสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา