Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการปูชนียสถาน : Proceedings Icomos Thailand International Conference 2008 "Cons...
ชื่อผู้แต่งIcomos Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2554.
เลขเรียกBL580 อ62ก 2554,726 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธาตุอีสาน : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมกลุ่มพระธาตุวัดมหาธาตุเมืองยโสธร / วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งวิระศักดิ์ โยธราช
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกส 294.342 ว74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทวสถาน มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย : หนังสือที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร / กองบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกNA6022.B3 ท642,294.509593 ท642
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา