Found: 424  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มากกว่ารัก--จากวีรบุรุษยะลา" / โดย ณ เสนา อรุโณทัย.
ชื่อผู้แต่งณ เสนา อรุโณทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการหยัดสู้ : เคียงข้างพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2550.
เลขเรียก294.31175 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วันควันปืนกับซากศพ : เรื่องจริง เหตุการณ์จริง ภาพจริง รบระทึก สมรภูมิร่มเกล้า / ประภาส รวมรส
ชื่อผู้แต่งประภาส รวมรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกDS575.L3 ป46,355.4 ป17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน / บรรณาธิการเรียบเรียง, ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, [2553?].
เลขเรียก320.1209593 ส647 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ประเด็นถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน / พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.
ชื่อผู้แต่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2554.
เลขเรียกDS554.98 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ : กรณีปราสาทพระวิหาร / กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.
เลขเรียกDS554.98.P73 ก46 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร / กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556.
เลขเรียก341.42 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ไอเดียนายอำเภอ เสธฯ อส. ชุดที่ 16 / บุญรอด ศรีสมบัติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธ์การพิมพ์, 2551.
เลขเรียก320.9593 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ไอเดียนายอำเภอ เสธฯ อส. ชุดที่ 16/ บรรณาธิการ บุญรอด ศรีสมบัติ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์, 2551.
เลขเรียก303.62 ห 116 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & Balance / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงเทียนการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHN700.55 ส6ช 2551,361.1 ล761ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck & balance : vol. 2 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงเทียนการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก361.1 ล761ช V. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา