Found: 91  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ : ปูชนียบุคคลของโลก / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบัน, 2543.
เลขเรียกอ923.2593 ป173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ดร.ปรีดี พนมยงค์ / วิชัย ภู่โยธิน
ชื่อผู้แต่งวิชัย ภู่โยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
เลขเรียก923.2593 ป173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมปัญญาของ--ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกB809.8 .ป463 2544,303.4 .ส826ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / สุพจน์ ด่านตระกูล
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2516
เลขเรียก923.2 ป472ข 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส / ทวีป วรดิลก บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543
เลขเรียกCT1548.P73 ค43 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552
เลขเรียกHM101 ป472ค 2552,303.4 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นอนิจจังของสังคม / โดย ปรีดี พนมยงค์.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542.
เลขเรียกHN28 ป47,100 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2544
เลขเรียก301.153 ป17ล 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์ และบางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย.
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2517.
เลขเรียกJQ1741.ก2 ป47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
เลขเรียก923.2593 ป17ศ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายป...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์ 2543
เลขเรียก923.2593 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปีรัฐบุรุษอาวุโส นาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกDS584.4.ป46 ค74 2543,320.9593 ค591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงพระพิศาลสุขุมวิท เรื่องหนังสือจดหมายเหตุของเสรีไทยเกี่ยวกับปฎิบัติการใน...
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2522]
เลขเรียก940.5486 ป173จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากยอดโดมถึงพูพาน : บันทึกประวัติศาสตร์ฉบับสามัญชนบนเส้นทางประชาธิปไตย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียกJQ1745.A1 จ62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา