Found: 211  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกJA98 ก325,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroducting Plato / Dave Robinson, เขียน ; จูดี้ โกรฟส์, ภาพประกอบ ; ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา, แปล
ชื่อผู้แต่งโรบินสัน, เดฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2555.
เลขเรียกB363.ท9 ร94 2555,184 ร285อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPre modern / ไชยันต์ ไชยพร.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Way of Book, 2551.
เลขเรียกB175.ท9 ช94,320.01 ช941พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อสู้ของโสเครติส = Socretes' defence / เพลโต ; ศักดิ์ บวร, แปล
ชื่อผู้แต่งเพลโต ผู้แต่ง
เลขเรียกB317 พ919 2561,183 พ919ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV News program production / นฤมล ปิ่นโต
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกPN 4784.T4 น276ก,791.45 น276ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล.
ชื่อผู้แต่งวิรัช เตียงหงษากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกHN700.592.C6 ว645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความคิดเรื่อง ความยุติธรรม ในอุดมรัฐของเพลโต / พรทิพา บรรทมสินธุ์ = An analysis of the ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพา บรรทมสินธุ์ 2498-
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่นวกับปรัชญาตะวันตก / สุลักษณ์ ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียก182 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง / ส. ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกB165 ส868 2526,184 ส111ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียกB175.ท9 ส74,180 สล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องสั้นเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียก182 ส47ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / ส. ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2547.
เลขเรียกB165 ส868 2547,180 ส113ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2475-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2547.
เลขเรียกB175.ท9 ส74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / แปลและเรียบเรียง, ส. ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียกB175 ส868 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา