Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPre modern / ไชยันต์ ไชยพร.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Way of Book, 2551.
เลขเรียกB175.ท9 ช94,320.01 ช941พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง / ส. ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกB165 ส868 2526,184 ส111ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายสือไทย, 2521.
เลขเรียกB175.ท9 ส74,180 สล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / ส. ศิวรักษ์ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2547.
เลขเรียกB165 ส868 2547,180 ส113ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง : รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก / สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2475-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2547.
เลขเรียกB175.ท9 ส74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และตำนานกรีซโบราณ / สุทธิชัย คุณาเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย คุณาเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2544.
เลขเรียกDF728 ส73,914.9504 ส44ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลี้ลับของชีวิตและวิวัฒนาการ / โดย เกรียงไกร นวยุค.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร นวยุค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2537?]
เลขเรียก113.8 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนประกอบคำบรรยาย S.203 / วันเพ็ญ บงกชสถิตย์.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ บงกชสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521.
เลขเรียกB363.ท9 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณความดีสอนกันได้หรือไม่ (เมโน ของเปลโต้) / แปลโดย ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งเพลโต ก่อน ค.ศ.427-348.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2518.
เลขเรียกB377.ท9 พ58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณความดีสอนกันได้หรือไม่ / เปลโต้ ; ส. ศิวรักษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งเปลโต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2518.
เลขเรียก171 ป 914 ค 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดประวัติปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกระยะก่อตัวทีอีโอเนีย / กีรติ บุญเจือ
ชื่อผู้แต่งกีรติ บุญเจือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520
เลขเรียก183 ก695ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดประวัติปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อิตาลี / โดย กีรติ บุญเจือ
ชื่อผู้แต่งกีรติ บุญเจือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519.
เลขเรียกB108 ก695,183 ก695ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดปรัชญาตะวันตก ปรัชญากรีกโบราณ ตอนที่ 1-2 / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
ชื่อผู้แต่งพระเมธีธรรมากรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกB175 พ361 2532,180.938 พ361ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดพื้นฐานปรัชญา : แก่นปรัชญากรีก / กีรติ บุญเจือ.
ชื่อผู้แต่งกีรติ บุญเจือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียก183 ก37ช 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา