Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarack, Inc. นำธุรกิจสู่ชัยชนะสไตล์บารัค โอบามา / แบร์วี ลิเบิร์ต เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัตน์ แปล
ชื่อผู้แต่งลิเบิร์ต, แบร์วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกJK2281 ล63,658.4092 ล447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange : ถนนสู่ทำเนียบขาว / ปกป้อง จันวิทย์.
ชื่อผู้แต่งปกป้อง จันวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551.
เลขเรียกJK526 .ป24 2551,324.70973 ป492ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าหวัง กล้าเปลี่ยน = The audacity of hope / Barack Obama เขียน ; สุนิสา กาญจนกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกE185.97.O23 อ96,923.173 อ85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบสหพันธรัฐของอเมริกา : ความสัมพันธ์ของระบบสหพันธรัฐ กับการเลือกตั้งประธานาธิบดี / โดย ...
ชื่อผู้แต่งวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกJA49 รศ125 หมายเลข 46 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบสหพันธรัฐของอเมริกา : ความสัมพันธ์ของระบบสหพันธรัฐกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี / วิบูล...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียก353.031 ว633ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี / สติเฟน เฮสส์ เขียน ; วิทยา สุจริตธนารักษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งเฮสส์ สตีเฟน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531
เลขเรียกJK1965 ฮ675 2531,324.9730926 ฮ674ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียกJK271 .ส43 2544,320.973 ส165ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในฟิลิปปินส์ 1986-1992 / สีดา สอนศรี
ชื่อผู้แต่งสีดา สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก959.904 ส733ก 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี / วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [253-]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี / วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก320.973 ว35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา / อิสระ สุวรรณบล
ชื่อผู้แต่งอิสระ สุวรรณบล
พิมพลักษณ์พระนคร : จามจุรี, c2507.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา