Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiving with Art : Intanate''s collection / หัสภพ ตั้งมหาเมฆ text
ชื่อผู้แต่งหัสภพ ตั้งมหาเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557
เลขเรียกN5285.T52N3 ห6ล 2557,700 ห489L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมบัติของไทย / [ผู้เขียนคำบรรยาย, ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ, สุรเดช ผดุงศิริเศรษฐ์]
ชื่อผู้แต่งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกDS567 ส7ส 2539,745.1 ส865ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนศิลปมีเซียม ยิบอินซอย = Mesiem's sculpture garden / มีเซียม ยิบอินซอย ; ถ่ายภาพโดย พูน เกษจำรัส...
ชื่อผู้แต่งมีเซียม ยิบอินซอย, 2449-2531.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟท์แมนเพรส, 2530.
เลขเรียกNX652.ม6 ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ / [พิริยะ ไกรฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ถ่ายภาพ, Luca Invernizzi, Alberto Cassi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโอสถสภา (เต๊กเฮงหยู), 2528.
เลขเรียก738.095 ส413
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม = Art collection / โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2561.
เลขเรียกN5285.ท92ศ66 ศ65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา