Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcute mercury toxicity in tilapia (oreochromis niloticus), the pathological aspect / Kasem Rattanap...
ชื่อผู้แต่งKasem Rattanapinyopituk.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร = Mercury distribution ...
ชื่อผู้แต่งนภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและปรอทในน้ำในคลองประปา โดยวิธีวิสิเบิลสเปกโทรสโคบี และวิธีอะตอมมิกแอบเซอร์ป...
ชื่อผู้แต่งศิริพันธ์ ภัทรเบญจพล, 2510-
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณปรอทและซีลีเนียมพร้อมกันในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเทคนิคของนิวตรอนแอคติเวชั...
ชื่อผู้แต่งวรรณา วิมลวัฒนาภัณฑ์ 2500-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มการนำกลับแบบคัดเลือกปรอทจากน้ำที่ได้จากหลุมเจาะก๊าซธรรมชาติโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ภพ สมบูรณ์ปัญญา
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การตรวจหาปริมาณปรอทในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำแม่กลอง = An investigatio...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา สินศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก628.1682 ร622ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย / ผู้เขียน, ประพจน์ เภตรากาศ, พินิต ชินสร้อย
ชื่อผู้แต่งประพจน์ เภตรากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2555.
เลขเรียกR611.ท9 ป462 2555,WB141 ป297ต 2555,615.822 ม686ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอท = Mercury / ฝ่ายสารอันตรายจากเกษตรกรรม กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียกQV293 Thai 179 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอทในปลาในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559 - 2560) = Mercury in fish from industrial sites ...
ชื่อผู้แต่งMach, Vaclavn.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561.
เลขเรียกSH163 ม549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรอทในปลาในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2559-2560) = Mercury in fish from industrial sites in...
ชื่อผู้แต่งทรีมโลวา, อิง. จานา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสหภาพยุโยป (European Union), 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมจากมลพิษสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์มินามาตะของประเทศญี่ปุ่น = The Thai...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียก615.902 ผ17ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษรองเฉียบพลันของเมอร์คิวริคคลอไรด์และเลดไนเตรท ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อปลาตะเพียนขาว (Puntius gonio...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ เจริญกุล
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของเมอร์คิวริคคลอไรด์และเลคไนเตรท ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อปลาตะเพียนขาว...
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก615.9256 ธ343พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยจากมลภาวะ : กรณีศึกษาเรื่องโรคมินามาตะ / แปลและเรียบเรียงโดย สมอาจ วงษ์ขมทอง, ยุวดี เชี่ยววัฒนา
ชื่อผู้แต่งฮะระดะ, มาสะสุมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น, 2538.
เลขเรียกRA1231.M5 ฮ211 2538,615.902 ฮ211ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม / กานต์ ท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2559
เลขเรียกTD172.5 ม579,QV293 ม579 2559,615.902 ม579ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา