Found: 114  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Pretty Boy" : ปรากฏการณ์ความเป็นชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย = "Pretty Boy" : A phenomena of masculi...
ชื่อผู้แต่งประภาพร ชินวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.
เลขเรียกHQ1090.7.ท9 ป46 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS583 ช462 2559,305.31 ช2511น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ่อ" ในสังคมไทย / โดย เฉลียว บุรีภักดี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526.
เลขเรียก305.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Man who is not a simple man / CatZdog
ชื่อผู้แต่งแคทซีด๊อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซย์ ชิส, 2555
เลขเรียก080 ค742ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeauty secret สวยได้ง่ายๆ แย่างที่ใจต้องการ / วนิดา นิรมร.
ชื่อผู้แต่งวนิดา นิรมร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บ้านนักคิด, 2549.
เลขเรียกPL4209.4.ด7 อ93,646.72 ว171บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of cryotherapy and petrissage massage on functional signs of delayed onset of muscle sorenes...
ชื่อผู้แต่งPornpimol Muanjai.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Practical Philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / มนัส ลีวีระพันธุ์ text
ชื่อผู้แต่งมนัส ลีวีระพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2558
เลขเรียกCT1548.M36 ม3ด 2558,923.3593 ม164P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย / ระพีพรรณ์ พันธุรัตน์ = Thai male participation in...
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ์ พันธุรัตน์
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณการใช้พลังงานของชายไทย [electronic resource] = Measures of energy consumption for Thai m...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ ใจห้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดสัดส่วนร่างกายเบื้องต้นของชายไทยในอุตสาหกรรม [electronic resource] = Preliminary anthropometri...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ตันฑสุกิจวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความหลากหลายของไมโครแซเทลไลท์ DXS8377 ในประชากรชายไทยภาคเหนือ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งวรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข, หัวหน้าโครงการ, ผู้วิจัย
เลขเรียก572.86 ว292ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความหลากหลายของไมโครแซเทลไลท์ DXS8377 ในประชากรชายไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งวรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 304.6072 ว179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา