Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกสาวสิบล้อ : Zero to success / ทิติยา ไชยวารี.
ชื่อผู้แต่งทิติยา ไชยวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต๊อคทูมอร์โรว์, 2557.
เลขเรียกHF 5386 ท444ล 2557,158.1 ท343ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมกับเพศภาวะ / อรทัย เพียยุระ.
ชื่อผู้แต่งอรทัย เพียยุระ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์, 2561
เลขเรียกPN56.I42 อ324ว 2561,895.9109 อ174ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อโฆษณากับอัตลักษณ์ของบุรุษชนชั้นกลางไทยในปัจจุบัน / จริยา เรืองเดชสกุล = Advertising media and T...
ชื่อผู้แต่งจริยา เรืองเดชสกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย / = Male h...
ชื่อผู้แต่งปกครอง บุญ-หลง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัย = Male homose...
ชื่อผู้แต่งปกครอง บุญ-หลง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHQ76 .ป22 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ยีนส์ผ้าดิบ ภายใต้แบรนด์ "โก๋สยาม เดนิม" / ภาคภูมิ ไทยวา...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ไทยวานิช
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา