Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกสาวให้เก่ง กล้า น่ารัก = Self-esteem for girls / author, Elizabeth Hartley-Brewer...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิชาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2548
เลขเรียกHQ 777 ฮ27 2548,649.133 ฮ359ห5 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกสาวให้เก่ง กล้า น่ารัก = Self-esteem of girls / Elizabeth Hartley -Brewer ; อภิญญ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิชาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2549?].
เลขเรียก649.133 ฮ 421 ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow i love my mother / ภาริอร วัชรศิริ
ชื่อผู้แต่งภาริอร วัชรศิริ (พาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ภ67 ฮ65,895.914 ภ468ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLittle Monster รวมวีรกรรมมนุษย์แม่และพ่อมือใหม่ VS. เจ้าตัวน้อยจอมป่วน / ณิชพัณณ์ ดิลกวงศ์วัฒน์.
ชื่อผู้แต่งณิชพัณณ์ ดิลกวงศ์วัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก649.1 ณ432ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising boys ลูกชายเลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help the...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2557
เลขเรียกHQ775 บ329 2557,WS105.5.C3 บ6ร 2556,649.132 บ329ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising girls ลูกสาว เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising girls / Steve Biddulph เขียน ; อภิญญา พันธ์สุวร...
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2556
เลขเรียกHQ777 บ329,WS105.5.C3 บ6ร 2556,649.1 บ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRaising girls ลูกสาวเลี้ยงอย่างไรให้ดี / Steve Biddulph : เขียน ; อภิญญา พันธุ์สุวรรณ : แปล
ชื่อผู้แต่งบิดอล์ฟ, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2557
เลขเรียกHQ777 บ329 2557,649.133 บ329ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอต้อนรับ--น้องเล็กคนใหม่ / วิคกี้ แลนสกี้, เขียน ; พรทิพา วชาติมานนท์ และ รักษิณา, เรียบเรียง [แปล...
ชื่อผู้แต่งแลนสกี้, วิคกี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2532.
เลขเรียกHQ774 ล948 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนอ่านเพลง = The song reader / Lisa Tucker ; เดอะ สติง แปล.
ชื่อผู้แต่งทักเกอร์, ลิซ่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2548.
เลขเรียกPS3570.U23 ค35 2548,น ท335ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของพ่อแม่ ในการสอนเพศศึกษาแก่ลูกสาววัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร / ศุภาศิริ การิกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งศุภาศิริ การิกาญจน์, 2512-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกชีวิต / เพ็ญศรี กาญจโนมัย.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี กาญจโนมัย.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อกับลูกสาว หนูจะเป็นคนดีของพ่อตลอดไป / ทวีพล เขียนนุกูล.
ชื่อผู้แต่งทวีพล เขียนนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกHQ798 ท214,649.133 ท214พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา