Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 คำถามเบื้องหลังดีลเทคโอเวอร์ชินคอร์ป / เขียน ม้านอกและเด็กนอกกรอบ ; บรรณาธิการ ภิญโญ ไตรสุริยธรร...
ชื่อผู้แต่งม้านอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHD2746.55.T5 ม64 2549,332.6322 ม445ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียนธุรกิจโทรศัพท์ / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
ชื่อผู้แต่งวิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547.
เลขเรียก923.8 ว514จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShin [กับเรื่อง] คาหนังคาเขา / ม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
ชื่อผู้แต่งม้านอกและเด็กนอกกรอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHG4521 .ม64 2549,332.6322 ม445ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShinovation / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ thaicoon book, 2548.
เลขเรียกHD30.28 .ธ624 2548,658.409 ธ469ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThaksino's model ปฏิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่ / ผู้เขียน รัตพงษ์ สอนสุภาพ, ประจักษ์ น้ำประสานไ...
ชื่อผู้แต่งรัตพงษ์ สอนสุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยู เอ็กซ์ เพรส, 2546.
เลขเรียกJQ1745.A55R4 ร62,330.122 ร378ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการคนเก่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ = Talent management for developi...
ชื่อผู้แต่งวาสิตา ฤทธิ์บำรุง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตระกูลชินวัตร : ผู้สรรค์สร้าง "ชินคอร์ป" สู่เจ้ายุทธจักร "ธุรกิจโทรคมนาคม" ของไทย / อธิวัฒน์ ทรัพย...
ชื่อผู้แต่งอธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546.
เลขเรียกHD38.25.T5 อ363 2546,923.2593 อ14ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษิณ ปราชัย : ม็อบ 2549 บทเรียนที่ทักษิณต้องคิดใหม่ทำใหม่ / [โดยโอฬาร สุขเกษม]
ชื่อผู้แต่งโอฬาร สุขเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2549.
เลขเรียกJQ1745 อ991,320.9593 อ95ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญคลี ปลั่งศิริ Shinovation : วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และความในใจของสองแม่ทัพ-หนึ่งขุนพลชินคอร์ป : plus...
ชื่อผู้แต่งธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : thaicoon Book, 2548
เลขเรียกHD38.25.T5 ธ469บ 2548,658.409 ธ469ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 / สำนักงานศาลยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2546.
เลขเรียก346.048 ศ276พ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา