Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : บนเส้นทางชีวิตบรรณาธิการของ คุณย่าบ.ก. / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
เลขเรียกPN5449.ท9 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA delicate relationship : the United States and Burma/Myanmar since 1945 / Kenton Clymer.
ชื่อผู้แต่งClymer, Kenton J.
พิมพลักษณ์Ithaca : Cornell University Press, c2015.
เลขเรียกE183.8.B8 C55,327.7309591 C649D 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร / โดย ปรีดา อัครจันทโชติ และทรงพร ศรีช่วย.
ชื่อผู้แต่งปรีดา อัครจันทโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยนักสื่อสารมวลชนสตรีผู้บุกเบิก สถาบันไทยศึกษาและโครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPN5449.ท9 ป47,920.5 น666ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณย่า บ.ก. กับนักเขียนตัวเล็กๆ / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป้อนคำ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางร้ายไฮโซ = Lipstick jungle / แคนเดซ บุชเนลล์ ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.
ชื่อผู้แต่งบุชเนลล์, แคนเดซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2551.
เลขเรียก813.54 บ386น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกร้อย ถ้อยแถลง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คมบาง, 2560]
เลขเรียกPN5449.ท9 ร65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ นางสุภัทร สวัสดิรักษ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 19 พฤศจิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, [2547]
เลขเรียก92 ส834ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา