Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2535
เลขเรียก354.593 ก164ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี กรมทรัพยากรธรณี 1 มกราคม 2533 / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิศรีการพิมพ์, 2533].
เลขเรียกQE351 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสารการธรณี ฉบับพิเศษ 100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, [2534].
เลขเรียกTN260 ก4ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1 :...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เลน (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค659กทม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดกำแพงเพชร (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดกำแพงเพชร มาตราส่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอทอปเทคโนโลยี, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695กพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดจันทบุรี (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดจันทบุรี มาตราส่วน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี บี ซี เอ็นจิเนียริ่ง, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695จบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดชัยนาท (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดชัยนาท มาตราส่วน 1 :...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เลน (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695ชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดชุมพร (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดชุมพร มาตราส่วน 1 : 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695ชพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดตราด (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดตราด มาตราส่วน 1 : 100...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี บี ซี เอ็นจิเนียริ่ง, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695ตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดตาก (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดตาก มาตราส่วน 1 : 100,0...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอทอปเทคโนโลยี, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695ตก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนครนายก (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังวัดนครนายก 1 : 100,000)...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี บี ซี เอ็นจิเนียริ่ง, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695นย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนครปฐม (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนครปฐม มาตราส่วน 1 :...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนครศรีธรรมราช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่, 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695นศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนนทบุรี (เอกสารประกอบการใช้แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดนนทบุรี มาตราส่วน 1...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เลน (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกGB1001.72.M32 ค695นบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา