Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the do...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the do...
พิมพลักษณ์เชีัยงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกQH541.5.ล63 ค391 2549,333.9162 ค391 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the do...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกQH541.5.ล63 ค74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the dow...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค391 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the dow...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกQH541.5.ล63 ค74 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลงพื้นที่ภาคสนาม : แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน, 25-26 พฤศจิกายน 2549 / มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกDS570 ค695 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / กองบรรณาธิการ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ; โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการ, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ส64 2551,333.91 ส27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / คณะนักวิจัยจาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.
เลขเรียกQH541.5.S7 ม83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / คณะนักวิจัยจาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.
เลขเรียกวจ DS568 ม880,วจ 333.9162 ม886
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / โดยคณะวิจัยชาวบ้าน เชียงของ-เวียงแก่น.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.
เลขเรียกDS568 .ม83 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / [บรรณาธิการ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ].
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก333.7845 ม881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา / บรรณาธิการ, ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ; คำนำวิจัยไทบ้าน, นิธิ เอียวศรีวงศ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก333.9162
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน : การกลับมาของคนหาปลา : บทสรุปและความรู้เรื่องปลาของคนปากมูน / บรรณาธิการ, ไชยณรงค์ เศรษฐเช...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย, 2545.
เลขเรียก333.7845 มบ881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่มูน การกลับมาของคนหาปลา / บรรณาธิการ, ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2545.
เลขเรียก333.7845 ม881 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา