Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่ สู่วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง / บรรณาธิการ, ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โครงการวันสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย, 2555.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ต66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่ สู่วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง / บรรณาธิการ ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โครงการวันสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย, 2555
เลขเรียก928.95911 ต341
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่--สาธุสะพระนอนสิงขรเขา / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วัดพลับพลาชัย, 2556.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ต341 2556,928.95911 ต341(1) 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่--สาธุสะพานลอยสิงขรเขา / โครงการวันสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย ; ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกPL 4209.1 .ส45 ต26 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่--ไปดูพระปรางค์ไม่มีเงา...? / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โครงการวันสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย, 2551.
เลขเรียก928.95911 ค341
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่...สาธุสะพระนอนสิงขรเขา / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกPL4209.S82 ต64 2556,92 ส798ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่...ไปดูพระปรางค์ไม่มีเงา...? / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วัดพลับพลาชัย , 2551.
เลขเรียก928.95911 ต26 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสุนทรภู่...ไปดูพระปรางค์ไม่มีเงา...? / บรรณาธิการ ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรภูมิการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกPL4209 ต341
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองเพชร (ฉบับตรวจสอบวรรคต่อวรรค) ทองใบ แท่นมณี ; ผุ้ตรวจชำระ, ชมรมผู้รับบำเหน็จบำนาญจังหวัดเพ...
ชื่อผู้แต่งทองใบ แท่นมณี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรบุรีการพิมพ์, 2548
เลขเรียก895.911 ท278น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองเพชร = Journey to Petchaburi / สุนทรภู่ ; แปลโดย : เสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่, 2329-2398.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิ, 2556.
เลขเรียกPL 4209.S82 ส798น 2556,895.911 ส798น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองเพชร โดย สุนทรภู่ = Journey to Petchburi : a poem by Sunthorn Phu / สุนทรภู่ ; แปลโดย เส...
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ส798,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนี่ล่ะ ยุทธ อังกินันทน์ / ยุทธ อังกินันทน์
ชื่อผู้แต่งยุทธ อังกินันทน์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545
เลขเรียก923.2593 ย357น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี / ล้อม เพ็งแก้ว ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2525
เลขเรียก895.911 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเพชรบุรี / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2502.
เลขเรียกDS589.พ7 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่องเรือยนต์ตามรอยสุนทรภู่ ดูชะวากปากอ่าวฯ - เขายี่สาร / ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : โครงการวันสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย, 2557.
เลขเรียก895.911 ล151 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา