Found: 106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน / สิริประภาวรรณ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสิริประภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
เลขเรียกGR335 .ส66 2547,398.2 ส37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานมังกรสอนลูกหลานให้มั่งคั่ง / ลานธรรม
ชื่อผู้แต่งลานธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียก398.2 ล63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้พลัน : นิทานคุณธรรม : ยารักษาโรคทางใจ / แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2555?].
เลขเรียกPN989.C6 ส63,398.20951 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ); ร. บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ธรรสภา, 254-.
เลขเรียก179.9 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร.บุนนาค [นามแฝง] รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียกBQ4570.G7 ย171 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญ / ซำเหมา, แปล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.C6 จ688 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.C6 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / [แปลโดย ซำเหมา (ณรงค์ เสรีจินตกุล)]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.จ6 จ74 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ซำเหมา, แปล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก398.20951 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ซำเหมา.
ชื่อผู้แต่งซำเหมา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.), 2544.
เลขเรียกPN989.C6 ซ6จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ณรงค์ เสรีจินตกุล.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เสรีจินตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเจลั้งเต็กตึ้ง, [255-].
เลขเรียก398.204951 ณ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู/ ซำเหมา (นามแฝง) แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์ , 2544
เลขเรียก398.204951 จ254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง71 ยอดกตัญญูจีน : บันทึกนิทานโบราณเพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, [2550]
เลขเรียกPN989.C6 ย171 2550?,179.9 จ688 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBai zu min jian gu shi = ไป๋ จู๋ หมิน เจียน
พิมพลักษณ์Kunming : Yun nan ren min chu ban she, 1982.
เลขเรียกGR335 B34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMin jian xiao hua san bai ze = หมิน เจียน เสี้ยว ฮว่า ซาน ไป่ เจ๋อ / Shen Jun.
ชื่อผู้แต่งShen, Jun.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Wen Yi chu ban she, 1985.
เลขเรียกGR335 S43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา