Found: 78  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร. บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ); ร. บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ธรรสภา, 254-.
เลขเรียก179.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร.บุนนาค [นามแฝง] รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียกBQ4570.G7 ย171 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญ / ซำเหมา, แปล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.C6 จ688 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.C6 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / [แปลโดย ซำเหมา (ณรงค์ เสรีจินตกุล)]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกPN989.จ6 จ74 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ซำเหมา, แปล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก398.20951 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ซำเหมา.
ชื่อผู้แต่งซำเหมา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.), 2544.
เลขเรียกPN989.C6 ซ6จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาพกตัญญู / ณรงค์ เสรีจินตกุล.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เสรีจินตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเจลั้งเต็กตึ้ง, [255-].
เลขเรียก398.204951 ณ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง71 ยอดกตัญญูจีน : บันทึกนิทานโบราณเพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, [2550]
เลขเรียกPN989.C6 ย171 2550?,179.9 จ688 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBai zu min jian gu shi = ไป๋ จู๋ หมิน เจียน
พิมพลักษณ์Kunming : Yun nan ren min chu ban she, 1982.
เลขเรียกGR335 B34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQi shi ''er xian luo = ชี สือ เอ้อร เซียน หลัว.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhong Guo Min Jian Wen Yi chu ban she, 1983.
เลขเรียกGR335 Q57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShao shu min zu ji zhi ren wu gu shi xuan = เส่า ซู่ หมิน จู๋ จี จื้อ เหยิน อู้ กู้ ซื่อ สว่าน / Q...
ชื่อผู้แต่งQi, Lian Xiu.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Wen Yi chu ban she, 1980.
เลขเรียกGR335 Q54 1980
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTan xun yi ge shang wei beng kui de shen hua wang guo = ท่าน สุน อี เก้อ ซ่าง เว๋ย เปิง คุ่ย เตอ เส...
ชื่อผู้แต่งLi, Zi Xian.
พิมพลักษณ์Kunming : Yun Nan Ren Min chu ban she, 1991.
เลขเรียกGR335 L59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา