Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานปริศนา / [เรื่อง: กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ; ภาพ: เชษฐ์สุดา มีเงิน]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนฟอร์คิดส์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFantastic shadow เรื่องเล่าประกอบเงาก่อนนอน / คุณตาจำลอง, เรื่อง ; แม่หวานหวาน, ภาพ
ชื่อผู้แต่งคุณตาจำลอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกย 398.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo dong wu gu shi ji = จง กว๋อ ต้ง อู้ กู้ ซื่อ จี๋ / Ben She.
ชื่อผู้แต่งBen, She.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Wen Yi chu ban she, 1978.
เลขเรียกGR335 B46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo tong hua gu shi xuan = จง กว๋อ ถง ฮว่า กู้ ซื่อ สว่าน
พิมพลักษณ์Xiang Gang : Gang qing chu ban she, 1980.
เลขเรียกPZ10.82 Z46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม / ชุตินธรา วัฒนกุล = Kru-Ze : the ...
ชื่อผู้แต่งชุตินธรา วัฒนกุล, 2511-
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกGR550 .ช73
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดนิทานโบราณ ประมวลมูลเหตุที่ให้เกิดนิทานต่างๆ รวม 51 นิทาน / โดย ช. โชติบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2503.
เลขเรียก398.2 ก575
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนกับศาสนา = Folklore and religion / เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ อนันตศานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกGR40 ส945,398 ส945ค 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย / ปรมินท์ จารุวร = Conflict and compromise in Thai my...
ชื่อผู้แต่งปรมินท์ จารุวร
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย / ปรมินท์ จารุวร.
ชื่อผู้แต่งปรมินท์ จารุวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกGR312 .ป4224 2549,398.21 ป44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย/ ปรมินทร์ จารุวร.
ชื่อผู้แต่งปรมินทร์ จารุวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกGR 312 ป169ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควายกินข้าวหมาเก้าหาง : ผู้หาพันธุ์ข้าวให้มนุษย์ปลูกกิน / ปิยา วัชระสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งปิยา วัชระสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกGR312 .ป66 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควายให้กำเนิดคน : รวมคำบอกเล่าเคล้านิทานเกี่ยวกับควาย / วีระพงศ์ มีสถาน, สิริกาญจน์ รัตนเกตุ บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกGR312 .ค564 2548,398.3699642 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทรคตินิยาย / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553
เลขเรียกGR625 ส113 2553,398.2 ส11จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากตำนานนาคถึงผาแดง-นางไอ่ / ปิยะพร เรื่อง ; ถาวร ศิละคุณาภรณ์ ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งปิยะพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2537.
เลขเรียกPZ90.ท9 ป65,398.2 ป36ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมนิทานไทย / ชัย เรืองศิลป์.
ชื่อผู้แต่งชัย เรืองศิลป์, 2447-2518.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี พี เวิลด์ มีเดีย, 2546.
เลขเรียกPZ90.ท9 ช627ช73 2546,398.2 ช371ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา