Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ก น อ. 3 ทศวรรษแห่งความสำเร็จเศรษฐกิจไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกHD2356.T5 ก6ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactories in industrial estates 1995/96 / Industrial Estate Authority of Thailand.
ชื่อผู้แต่งIndustrial estate authority of thailand
พิมพลักษณ์Bangkok : Industrial Estate Authority of Thailand, 1996.
เลขเรียกHC455 I38 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.น.อ.3 ทศวรรษ (พ.ศ.2515-2545) / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกอ 338.6 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักลงทุนจังหวัดกำแพงเพชร/ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : จังหวัดกำแพงเพชร, 2538.
เลขเรียกHG4661.ก7 ค74 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทอินดีไซน์, 2537.
เลขเรียก332.6 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ปี 2537-2538 / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกT12.5.T5 ก6ท 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปี 2541-2542 / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2542]
เลขเรียกHD2336.T5 ท424 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน เวนคืน ตัดถนน ทั่วประเทศ / นิรันดร์ ทองปาน
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอนไซ กรุ๊ป, 2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538-
เลขเรียก338.6 ก456ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา