Found: 166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย [videorecording] / [ผลิตและจำหน่ายโดย Nation Channel]
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ จันทร์นวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nation Channel, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย / โดย: อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียง วรหทัย ; [บรรณาธิการ] : พรลภ...
ชื่อผู้แต่งชอนเบิร์ก, อลัน อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ บิซิเนส เพลส, 2548.
เลขเรียกHF5549.5.L3 ช318,650.1 ช19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTricks of welfare = เคล็ดลับการวางแผนภาษีบัญชีและแรงงาน สวัสดิการพนักงาน / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550
เลขเรียกHF5681.ภ6 พ935 2550,331.2 พ84ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTricks of welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน "สวัสดิการพนักงาน" / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555.
เลขเรียกHJ2950.55 พ276 2555,343.04 พ935ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTricks of welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน "สวัสดิการพนักงาน" / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2557.
เลขเรียกHF5681.T3 พ935 2557,343.04 พ935ท 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT 1270 ก58ก 2559,344.01 ก813ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
เลขเรียกK ก813ก 2539,344.01 ก586ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT 1270 ก58ก 2553,344.01 ก813กส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
เลขเรียกKPT1270 ก75 2548,344.01 ก786ก10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา