Found: 236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531.
เลขเรียก959.303 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2330-2394.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2531
เลขเรียก923.1 ม246ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกDS580 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย], 2531.
เลขเรียก923.1593 น382ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่งนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2330-2394.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, [2538]
เลขเรียก923.1 น382ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน [รวบรวม].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกDS581.33 ส58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน
ชื่อผู้แต่งสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน, 2530
เลขเรียก923.1593 น112ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531
เลขเรียก923.1593 น12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกDS570.3.น55 ส473 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกDS580 ส473 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน / ฝ่ายวิชาการ พีบีซี.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ พีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, 2551.
เลขเรียก923.1593 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.แมกกาซีน 2007, 2550.
เลขเรียกDS580.4 .ก78 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา