Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputer art \& graphic design CS5 เส้นทางสู่การเป็นนัก graphic designer มืออาชีพ / วรเกษมสันต์ สิร...
ชื่อผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2555.
เลขเรียกT385 ว184ค,006.686 ว113ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGraphic Design School : the principles and practice of graphic design / David Dabner, Sandra Stewa...
ชื่อผู้แต่งDabner, David
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียกNC845 ด7ก 2558,760 D114G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIt's My Life : 10 แรงบันดาลใจ 10 ชีวิตคนทำงานสร้างสรรค์ 10 ความสำเร็จตามทางที่กำหนดเอง / นวจุล บุญ...
ชื่อผู้แต่งนวจุล บุญพรรคนาวิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2559.
เลขเรียกBF410 .น52 2559,158.7 น292อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย / Designed by Practical studio ; asahi.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ. : Practical studio, 2552]
เลขเรียกNK1478.7.Z8 ฉ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย / อาซาฮี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกNK1478.7.Z8 ฉ249 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 + CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์ ; ประชา พฤกษ์ประ...
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2555.
เลขเรียกTK5105.888 จ541พ,006.68 จ575พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานก้าวกระโดดเพื่อเป็น Animator มือโปร / ศิระศักดิ์ ถิระสินางค์กูล เขียน ; ภัททิรา เหลืองวิลาศ ...
ชื่อผู้แต่งศิระศักดิ์ ถิระสินางค์กูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2554.
เลขเรียกTR897.7 .ศ66 2554,006.696 ศ37พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ : ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการออกแบบ และ Workshop สำหรับงานกราฟิก = Graphic de...
ชื่อผู้แต่งแดบเนอร์, เดวิด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกNC845 ด956,741.6 ด956ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา