Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be ทันตะ / ธิตินนท์ จงตั้งปิติ ; ภีรพล คชาเจริญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธิตินนท์ จงตั้งปิติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกRK 76 ธ343บ,WU18 บ812 2555,610.6952 ธ586บ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมอ 2 / เขียนโดย ติยะ ช้างไผ่, ฉันทลักษณ์ หมื่นณรงค์, ธัญญกมล ผู้ศรัทธาธรรม ; ภีรพล คชา...
ชื่อผู้แต่งติยะ ช้างไผ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกR737 ต392 ล.2,W 21.5 ต236บ 2555,610.7 น64บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมอ 2013 / กลุ่มนักศึกษาแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกR705 .ก47 2555,W21.5 บ244 2555,610.7 ห177ก 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมออนามัย / นพดล ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทองอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2553.
เลขเรียกRA410.9.T5 น169,WZ 112 น169บ 2553,362.1092 น 102 บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's go แพทย์จุฬา / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและโครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬากรณ์, 2553.
เลขเรียกR737 ล783 2555,610 ล254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125กป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นหมอฟัน / โดย ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
ชื่อผู้แต่งทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เด็กดีพับลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียกRK 76 ก172ท 2555,WU21 ก321 2555,617.60711 ก322 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าเจ้จะเป็นหมอ / อุเทน บุญอรณะ ; ภัททิรา วรรณศรี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอุเทน บุญอรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2558
เลขเรียกR612 อ73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA427.8 ผ931 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาแฟร้อน : วารสารกลุ่มนักศึกษาจันเสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, [2552?]
เลขเรียกBP20 ก68 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา