Found: 288  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"6 ตุลา" กับสถานะทางประวัติศาสตร์การเมือง (ใหม่) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [videorecording] = October 14, 1973 Student Uprising ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา วันสิทธิและเสรีภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2541.
เลขเรียก320.9593 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2554.
เลขเรียกDS575.35 อ24 2554,320.9593 ส358 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550.
เลขเรียกDS575.35 อ24,320.9593 อ22ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี 6 ตุลา / คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2539]
เลขเรียก320.9593 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี 6 ตุลา / คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกJQ1745.T1 ย6 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285สส,378.593 ทม05ค 2537
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558
เลขเรียกDS575.35 ธ22,320.9593 ธ122ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล.
ชื่อผู้แต่งธงชัย วินิจจะกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2563.
เลขเรียก320.9593 ธ118ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ : เอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์จดหมายและคำให้สัมภาษณ์ เปิดเผยข้อเท็จจริงคด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2531.
เลขเรียกJQ1745.A5 ห2 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องดี 60 ปี ธรรมศาสตร์ เล่ม 1 / ผู้รวบรวมต้นฉบับ สุวัฒน์ วรดิลก ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกPL4206 ห25 2537,089.9591 ห111 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องดี 60 ปี ธรรมศาสตร์ เล่ม 1 / สุวัฒน์ วรดิลก ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา