Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / โดย กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [253?].
เลขเรียกJA82 ก325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 กลยุทธ์รบชนะของเหมา = 48 laws of Mao / สุขสันต์ วิเวกเมธากร.
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Higher Press, 2546.
เลขเรียกDS778.ห7 ส72 2546,321.9 ส41ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตที่เลือกได้ / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2540.
เลขเรียกCT1548.ช64 ช64,923.7 ช387ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย / ฝ่ายข้อมูลการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกZ5055.ท9 ศ75 2543,920.0593 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานของหัวกว๋อเฟิงและเติ้งเสี่ยวผิง / จำลอง พิศนาคะ, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจำลอง พิศนาคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันดาลสาส์น, 2521.
เลขเรียกDS778.A1 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง / กานต์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งกานต์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก320.01 ก432ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ = Machiavelli : A biography / ไมลส์ เจ อังเกอร์, ผู้เขียน ; ...
ชื่อผู้แต่งอังเกอร์, ไมลส์ เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2557.
เลขเรียกDG738.14.M2 อ487 2557,320.01 อ62ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาการสัญจร / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์อักษร, 2556.
เลขเรียกJC274.5.C42 ช892ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2543.
เลขเรียกDS570.8.ด7 ม56,923.2593 ด554ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเติ้ง เสี่ยว ผิง / อ. อิทธิพล.
ชื่อผู้แต่งอ. อิทธิพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิยะสาส์น, 2521.
เลขเรียกDS779.29.ต78 อ18,92 ต62อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา