Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNingen saigo no kotoba = นิงเงง ไซโกะ โนะ โคโตยะ = Les mots de la fin / Claude Aveline.
ชื่อผู้แต่งAveline, Claude, 1901-1992.
พิมพลักษณ์Tokyo : Shikuma sosho, 1963.
เลขเรียกB2421 A93 1963
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์ / ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2551.
เลขเรียกP85.ซ93 ธ67 2551,401 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองของความปรารถนา / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร Text
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, [255-].
เลขเรียก320.01 ช892ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองของความปรารถนา / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บ้านพิทักษ์อักษร, 2555.
เลขเรียกB2430.G784 ช97 2555,194 ช96ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองของความปรารถนา = The politics of desire / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ชื่อผู้แต่งไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพิทักษ์อักษร, [2555]
เลขเรียกB65 .ช94 2555,320.01 ช892ก 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไม่มีเงา / แปลโดย กุมารี โกมารกุล ณ นคร และคณะ
ชื่อผู้แต่งกุมารี โกมารกุล ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2517
เลขเรียก194 ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงในภาพวาด : บทวิจารณ์ว่าด้วยสุนทรียศาสตร์ของไฮเด็กเกอร์และแดร์ริดา / พิพัฒน์ พสุธารชาติ เขี...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ พสุธารชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553.
เลขเรียกB2430.D484 พ63,111.85 พ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรัก ความว่างเปล่า และเสรีภาพ ปรัชญาชีวิตของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ / พินิจ รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งพินิจ รัตนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2534.
เลขเรียกB2430.S33 พ62 2534,142.78 พ686ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสารภาพ : เล่มที่หนึ่งและเล่มที่สอง = Les Confessions (Livres I et II) / ฌ็อง-ฌ้ากส์ รุสโซ ; พาชื...
ชื่อผู้แต่งรุสโซ, ฌ็อง-ฌ้ากส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกPQ2036.ค64 พ64 2550,921 ร75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึง D. = Lettre แa D. / อ็องเดร กอร์ซ ; อุไรวรรณ กูร์โตด์, แปล ; สายัณห์ แดงกลม, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกอร์ซ, อ็องเดร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2561.
เลขเรียก921.4 ก54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาร์ต ฉบับการ์ตูน / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ บวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมิต, 2550.
เลขเรียกPQ 22 ศ111 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย / [แปลและเรียบเรียงโดย] ฮันส์ เดอครอป, เหรียญ หล่อวิมงคล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกB2421 น375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย / [แปลและเรียบเรียงโดย] ฮันส์ เดอครอป, เหรียญ หล่อวิมงคล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกB2421 .น64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปรัชญาฝรั่งเศสร่วมสมัย / ฮันส์ เดอครอป, เหรียญหล่อวิมงคล
ชื่อผู้แต่งเดอครอป, ฮันส์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกB65 ด914น 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา