Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen conversation / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกPL4209.4.ภ64 ค53,080 อ976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe writer''s secret : งาน ความคิด ชีวิตนักเขียนไทย คัดสรรจากนิตยสารไรท์เตอร์ / บทสัมภาษณ์โดย วรพจ...
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ พันธุ์พงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางลำพู, 2557.
เลขเรียกPN149.8 �43 2557,809 ว225ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดขอเขียนกับบทสัมภาษณ์ / นอร์มัน เมเลอร์ ; คณะผู้แปล พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งเมเลอร์, นอร์มัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531.
เลขเรียกPS3563.A35 ม767
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนักเขียน : บทสัมภาษณ์ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์) / โดยพี่ฉอด (สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา).
พิมพลักษณ์ชลบุรี : กองทุนวิทยาทาน วัดเขาพุทธโคดม, 2544.
เลขเรียก928.95911 ชท583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตบนถนนหนังสือของ อุษณา เพลิงธรรม และวิลาศ มณีวัต / คำรพ นวชน, รวบรวม, เรียบเรียงและสัมภาษณ์
ชื่อผู้แต่งคำรพ นวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราย, 2531.
เลขเรียกPL4201 ค379ช 2531,928.9591 ค 619 ช 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตบนถนนหนังสือของอุษณา เพลิงธรรม และวิลาศ มณีวัต / คำรพ นวชน, รวบรวมเรียบเรียงและสัมภาษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราย, 2531.
เลขเรียกPL4200 ช583 2531,928.9591 ค379ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซ่อนไว้ในหลืบของกาลเวลา : มิติชีวิตที่ไม่ได้เขียนไว้ของ ส. ศิวรักษ์ / ปรีดา เรืองวิชาธร เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งปรีดา เรืองวิชาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2560
เลขเรียกPL4209.4.ส74 ป46 2560,928.95911 ส4711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์นักทำหนังสือกบฏ (ฉบับใต้ดิน) / วาด รวี.
ชื่อผู้แต่งวาด รวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551.
เลขเรียกPN5449.ท9 ว63,928.9591 ว459ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ : วารสารของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 : ฉบับโลกนักอ่าน บ้านนักเขีย...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกPL4205 ส293ป,985.913 น111ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ลายทอง / ไพลิน รุ้งรัตน์ สัมภาษณ์และเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2543
เลขเรียก928.95911 พ97ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ลายทอง : รวมบทสัมภาษณ์และประวัติ 15 นักเขียนชื่อดังแห่งยุค / ไพลิน รุ้งรัตน์ : สัมภาษณ์และเร...
ชื่อผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543.
เลขเรียกPL4201 .พ95 2543,928.95911 พ994ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปากไก่ลายทอง : รวมบทสัมภาษณ์และประวัติ 15 นักเขียนชื่อดังแห่งยุค / ไพลิน รุ้งรัตน์ สัมภาษณ์และเรี ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2537.
เลขเรียกPL4201 พ9ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองนายอานันท์ / อานันท์ ปันยารชุน.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ปันยารชุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541-2544.
เลขเรียกJQ1746 อ65,320.9593 อ25ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา