Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตนและจิตวิญญาณ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2545.
เลขเรียกPL4209.5.ส76 ต63,923.2593 ส82ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตนและจิตวิญญาณ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2545.
เลขเรียก923.2593 ส888ต 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองนายอานันท์ / อานันท์ ปันยารชุน.
ชื่อผู้แต่งอานันท์ ปันยารชุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2541-2544.
เลขเรียกJQ1746 อ65,320.9593 อ25ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารกองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 14 วันนักเขียน 5 พฤษภาคม 2555.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2555.
เลขเรียกPL4201 .ว65 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการเขียน / ส. ศิวรักษ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิราบ, 2537.
เลขเรียกPL4209.8.ส76 ศ653,895.91 ส15ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองไทย พ.ศ. 2550 ของพล นิกร กิมหงวนและ ป.อินทรปาลิตก่อนวาระ 100 ปีชาตกาล / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังเคราะห์และมนุษยศาสตร์, 2551.
เลขเรียกPL4209.ป46 ม82,923.2593 ม259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา