Found: 430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557
เลขเรียกT39 ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2556?]
เลขเรียกQ141 ส629,608 ด135ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255-].
เลขเรียกT39.G459 ด193ส,609.2 ด193ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2555?].
เลขเรียก926 ด193ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก= 10 Inventors Who Changed the World / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม สำนักพิมพ์, 2537.
เลขเรียกT39 ด193อ,954 ด523อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Scientists who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบ...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียกQ141 ด-ส 2556,925 ด52ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 scientists who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบ...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255-].
เลขเรียกQ141 ด193ส,509.2 ด193ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
เลขเรียก609.2 ด194ส 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก : 10+1 Inventors who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์ ;เรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2559.
เลขเรียกT39 ส728 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10+1 Scientists who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2561.
เลขเรียก509.22 ด193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ / ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2551.
เลขเรียกDS570.2 ท52,650.1 ท53ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550, [2007]
เลขเรียกT39 น383 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี 4 นักเขียนไทย : ดอกไม้สด ศรีบูรพา ไม้เมืองเดิม ม.จ. อากาศ ดำเกิง / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548]
เลขเรียกPL4200.A56 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ อุดมการณ์ไม่มีวันตาย / ธีรเดช เอี่ยมสำราญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2549?].
เลขเรียกPL4201.5.ก7 ร159,928.95911 ก 822 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 30 มีนาคม 2548 : สุภาพบุรุษ-มนุษยภาพ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., [2548?]
เลขเรียก928 ก49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา