Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกJQ 1746.Z1 จ177ส 2552,350.1 จ45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 บทเรียน lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทั...
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชูทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559.
เลขเรียกHD57.7 น722,658.3 น4141ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ทักษะ สู่การบริหารอย่างพอเพียง / ยุทธนา ภาระนันท์.
ชื่อผู้แต่งยุทธนา ภาระนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกHF5548.8 ย7ย 2550,158 ย 634 ย 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ด(ไม่)ลับนักบริหาร / โดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี.
ชื่อผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรข้าวสวย, 2550.
เลขเรียกHD 38.2 ช116ส 2550,658.4092 ช446ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คุณแม่ผู้นำสร้างองค์กรดี = Mother leads best / เขียนโดย โม เซแลกเค้าสกี้ ; แปลโดย นลินี โสรณสุท...
ชื่อผู้แต่งเซแลกเค้าสกี้, โม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550.
เลขเรียกHD6054.3 ซ78,658.4 ซ84ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน = Kimi ni makasetai to iwareru buka ni naru 51 no kangaek...
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกHF5548.8 อ751ห 2560,158 ม341ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEQ สำหรับผู้นำ / Daniel A. Feldman ; วราภรณ์ สืบสหการ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเฟลด์แมน, แดเนียล เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546.
เลขเรียกHD38.2 .ฟ74 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJack Ma อาลีบาบาเขย่าโลก / เยี่ยกวงเซิน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, แปล
ชื่อผู้แต่งเยี่ย, กวงเซิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปราณ, 2558.
เลขเรียกHF5386 ย561,650.1 ย551จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLook beyond MBA : MBA พันธุ์ไทย--ไม่มีสอนในฮาร์วาร์ด / เมธาพันธ์
ชื่อผู้แต่งเมธาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556
เลขเรียกHD 30.28 ม54ล 2556,658 ม735ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRichard Branson ครั้งเดียวไม่เคยพอ / โดย ริชาร์ด แบรนสัน ; แปล เมธา ฤทธานนท์
ชื่อผู้แต่งแบรนสัน, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550.
เลขเรียกHB 615 บ895ร 2550,923.8 บ 933 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWarren buffett invest &like a girl :คิดแบบผู้หญิง รวยแบบบัฟเฟ็ตต์ / ลูแอน ลอฟตัน ;ผู้แปล นรา สุภัคโร...
ชื่อผู้แต่งลอฟตัน, ลูแอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHG 4521 ล156ว 2555,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎทอง 33 ข้อสู่ความสำเร็จในการเป้นผู้นำ / วิชัย กอสงวนมิตร
ชื่อผู้แต่งวิชัย กอสงวนมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2552.
เลขเรียกHD57.7 ว6ก 2552,658.4092 ว72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา