Found: 527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง" ร้อยคน ร้อยคม " ฉบับสมบูรณ์ / เขียนและเรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส, [2550?].
เลขเรียกPN6095.T5 ท234 [2550],808.882 ท 148 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยุทธศาสตร์เจ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2555
เลขเรียกHD37.T5 ถ15 2555,650.1 ถ15ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553
เลขเรียก923.8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักบริหารธุรกิจ / บรรณาธิการโดย สุภาวดี โกมารทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536
เลขเรียก923.8593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / บรรณาธิการ รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2526.
เลขเรียก923.593 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / บรรณาธิการโดย รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2526.
เลขเรียก923.8593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2526.
เลขเรียกHF5500.2 .ร191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บุคคลอีคอนนิวส์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : อีคอนนิวส์, 2540?]
เลขเรียก920
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม / ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
ชื่อผู้แต่งศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกCT1548.ท8 ห159,923.8593 ศ459ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดนักธุรกิจในประเทศไทย,24 / ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและตลาดการค้า บริษัทสยามแพนคอมมิวนิเคชันส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, ม.ป.ป.
เลขเรียกHF5500.2 .ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คัมภีร์ผ่าวิกฤติ / อรรถการ สัตยพานิชย์. [text]
ชื่อผู้แต่งอรรถการ สัตยพานิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรดิโอ อาร์ม, 2544
เลขเรียกBF637.S8 อ348 2544,923.8 อ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย / ภูวเดช สินพงศพร เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งภูวเดช สินพงศพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2547.
เลขเรียกHD38.25.ท9 ภ75,658.4093 ภ686ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ประชาชาติธุรกิจ : ทายาทธุรกิจร้อยล้าน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, 2536?].
เลขเรียก923.8593 ส728 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา