Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCDs และ DVDs แห่งคีตนิพนธ์อมตะ / สมนึก จันทรประทิน ; อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสมนึก จันทรประทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2550.
เลขเรียกML390 ส253,927.8 ส16ซ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCDs และ DVDs แห่งคีตนิพนธ์อมตะ = CDs & DVDs of the unforgettable compositions / สมนึก จันทรประทิน.
ชื่อผู้แต่งสมนึก จันทรประทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2550.
เลขเรียกML390 .ส44 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMusic of the masters / สดับพิณ รัตนเรือง.
ชื่อผู้แต่งสดับพิณ รัตนเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกML160 .ส34 2542,927.8 ส1411ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก ข ค คลาสสิก / ต่อพงษ์ เศวตามร์
ชื่อผู้แต่งต่อพงษ์ เศวตามร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547-2548.
เลขเรียกML390 ต137,781.68 ต237ก ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก ข ค คลาสสิก / ต่อพงษ์ เศวตามร์
ชื่อผู้แต่งต่อพงษ์ เศวตามร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549.
เลขเรียกML 390 ต237ก 2549,781.68 ต237ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก--ข--ค-- คลาสสิก ฉบับ ABC / ต่อพงษ์ เศวตามร์.
ชื่อผู้แต่งต่อพงษ์ เศวตามร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2556.
เลขเรียก ML390 .ต532 2556,781.68 ต237ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลาสสิกสามัญประจำบ้าน : รสนิยม, วัฒนธรรม, ดนตรี / ดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกML385 .ด75 2547,781.68 ด483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคีตนิพนธ์อมตะ / สมนึก จันทรประทิน.
ชื่อผู้แต่งสมนึก จันทรประทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, 2547.
เลขเรียกML390 ส43,781.3 ส253ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีคลาสสิก : ซิมโฟนี่ คอนแชร์โต้ โซนาต้า / สุภาวดี สังขวาสี รัตนมาศ [text]
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2541
เลขเรียกMT6 ส839,781.68 ส46ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีคลาสสิก : ซิมโฟนี่ คอนแชร์โต้ โซนาต้า / โดย สุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกML390 .ส74 2545,781.68 ส839ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีคลาสสิก--บทเพลงและการขับร้อง ระดับมัธยาศึกษา / ผู้เขียน ณรุทธ์ สุทธจิตต์ [text]
ชื่อผู้แต่งณรุทธ์ สุทธจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545
เลขเรียกML 159 ก169ด 2545,781.680712 ณ17ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา