Found: 214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุยนอกสนาม" / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2549.
เลขเรียก927.917593 ส328ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส465,070.172 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ, จักร์กฤษ เพิ่มพูล
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
เลขเรียก070.06 ส226ส 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ : สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559.
เลขเรียกP91 ส226 2559,070.172 ส226ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ชั่วโมง หนีตาย เขมรอาละวาด / วริศรา เกียรติณรงค์รบ.
ชื่อผู้แต่งวริศรา เกียรติณรงค์รบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2546.
เลขเรียกDS554.8 ว46,959.6 ว329ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มีนาคม 2540 วันนักข่าว / สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2540].
เลขเรียกPN5449.ท9 ส466
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง@noppatjak : คนข้างม็อบ / โดย นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.
ชื่อผู้แต่งนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นพริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกHV6485.T5 น4อ 2553,320.9593 น16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง@satien_nnaคนข่าว--หลังม่าน MOB / โดย เสถียร วิริยะพรรณพงศา.
ชื่อผู้แต่งเสถียร วิริยะพรรณพงศา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เนชั่นพริ้นติ้งเซอร์วิส, 2553.
เลขเรียกHV6485.T5 ส8อ 2553,320.9593 ส54อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackpack Journalist = นักข่าวสะพายเป้ / บิล เจนทีลย์
ชื่อผู้แต่งเจนทีลย์, บิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2558
เลขเรียก070.43 จ55บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackpack Journalist = นักข่าวสะพายเป้ / โดย บิล เจนทีลย์
ชื่อผู้แต่งบิล เจนทีลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2558
เลขเรียก070.430921 บ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackpack Journalist = นักข่าวสะพายเป้ / โดย บิล เจนทีลย์
ชื่อผู้แต่งบิล, เจนทีลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2558.
เลขเรียก070.430921 บ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackpack journalist นักข่าวสะพายเป้ / โดย บิล เจนทีลย์ ; คณะผู้แปล, ฉัตรชัย ปุระปัญญา, ธีรวุฒิ รักธร...
ชื่อผู้แต่งเจนทีลย์, บิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2556.
เลขเรียกPN4781 จ255 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBackpack journalist นักข่าวสะพายเป้ = Bill Gentile's essential video journalism field manual / โดย...
ชื่อผู้แต่งเจนทีลย์, บิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2556.
เลขเรียก070.43 จ716บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClub fat day ศาลาคนอ้วน / เรืองศักดิ์ ดวงพลา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
เลขเรียกPN6790.ท92 ค46,WD210 ค173 2557,616.398 ค173
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา