Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัทลีครรภา / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2473-2545.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัทลีครรภา / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2534.
เลขเรียกPL4231.I5ก63 ศ62,891.2 ศ327ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนคลังข้างถนน = The financial expert / ราศีปุราม กฤษณสวามี นารยัน ; แปลโดย อนันตชัย พงศ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งนารยัน, อาร์ เค. ค.ศ. 1906-2001.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522.
เลขเรียก891.43
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ / ภวานี ภัฏฏาจารย์ เขียน ; จิตร ภูมิศักดิ์ แปล
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฏฏาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2558
เลขเรียกPK4142.B48 ภ56 2558,891.436 ภ172ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ = He who rides a tiger / ของ Bhabani Bhttacharya ; แปลโดย ทวีป วรดิลก.
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฎฏาจารย์, ค.ศ. 1906-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเวก, 2521.
เลขเรียกPK2142.ท9 ภ52 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ = He who rides a tiger / ภวานี ภัฏฏาจารย์ ; จิตร ภูมิศักดิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฏฏาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2560.
เลขเรียกน ภ259ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ = He who rides a tiger / ภวานี ภัฏฏาจารย์, เขียน ; จิตร ภูมิศักดิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฏฏาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเน็กซต์, 2560
เลขเรียกน ภ262ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศกุมารจริต / ทัณฑิน
ชื่อผู้แต่งทัณฑิน, ผู้แต่ง
เลขเรียก891.3 ท341ท 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศกุมารจริต / ทัณฑิน
ชื่อผู้แต่งทัณฑิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561
เลขเรียก891.3 ท341ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศกุมารจริต / ทัณฑิน ; กุสุมา รักษมณี...[และคนอื่นๆ], ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งทัณฑิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2561.
เลขเรียกPK2142.ท9 ท63 2561,891.3 ท341ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา