Found: 180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
เลขเรียกDS562 ศ336ส 2554,929.709593 ศ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 องศาเหนือ / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท 113 , 2560
เลขเรียกPN3355 ว-ส 2560,895.913 ว617ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 องศาเหนือ : ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภาค 1.1 / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 113 จำกัด, 2559.
เลขเรียกน ว617ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุหลาบ มนตรา วารี = The lady of the rivers / Philippa Gregory ; วรางคณา เหมศุกล, แปล
ชื่อผู้แต่งเกรเกอรี, ฟิลิปปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียก823.92 ก762ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนดาบทนายเลือก / คึกเดช กันตามระ.
ชื่อผู้แต่งคึกเดช กันตามระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550-
เลขเรียกPL4209.ค62 ข73 2550,895.913 ค519ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามสมุทร / วิษณุ เครืองาม
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกPN3355 ว-ข 2558,น ว768ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนบ้าของแผ่นดิน / เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอำนวยเวบพริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียกGB608.81.ท9 ช75,808.88 ช517ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุสามก๊ก ตอนยอดกุนซือจ๊กก๊ก / ยศไกร ส. ตันสกุล
ชื่อผู้แต่งยศไกร ส. ตันสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPL3275.T5 ย152,895.13 ย152จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดินีโหด / หลินยู่ถัง เขียน ; กิติมา อมรทัต แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, ยู่ถัง ค.ศ.1895-1976.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกPL2781.ห46 จ63 2549,น ห335จ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจานบิน : การมาเยือนโลกของมนุษย์ต่างดาว / สำเริง สัมพันธารักษ์
ชื่อผู้แต่งสำเริง สัมพันธารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตานุภาพ / คึกเดช กันตามระ
ชื่อผู้แต่งคึกเดช กันตามระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกF ค519จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวบ้านบางระจัน / ตติยะ ศรียะพันธ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2548.
เลขเรียก959.332 ท36พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา