Found: 1,238  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ตะลุยเลือด = Dimonds are forever / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ผู้พิชิต = Goldfinger / เอียน เฟลมมิ่ง.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2507.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 พิฆาตรัก = The spy who loved me / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ล่ามือปืน = The man with the golden gun / เอียน เฟลมมิ่ง ; [แปลโดย] ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, เอียน.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลสาส์น, 2508.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 วินาที พลิกตาย = 15 Seconds / แอนดรูว์ กรอส; ไชน่า กีรติสุทธิสาธร, แปล.
ชื่อผู้แต่งกรอส, แอนดรูว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกน ก199ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4.50 รถไฟสายมรณะ = 4.50 from paddington / อกาธา คริสตี้ ; สีตา, แปล
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4.50 รถไฟสายมรณะ = 4.50 From paddington / อกาธา คริสตี้, เขียน ; ''''สีตา'''' แปล.
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4.50 รถไฟสายมรณะ = 4.50 from paddington / อกาธา คริสตี้, เขียน ; สีตา, แปล ; วันเพ็ญ คงมั่น, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้องใหม่, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4:50 from Paddington / Agatha Christie.
ชื่อผู้แต่งChristie, Agatha, 1890-1976.
พิมพลักษณ์New York : Signet, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง615 Dangerous code รหัสมรณะ / มนต์ชัย ศิริลัทพร.
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย ศิริลัทพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกน. ม154ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7พระกาฬ / แสงเพชร เสนีย์บดินทร์.
ชื่อผู้แต่งแสงเพชร เสนีย์บดินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2545.
เลขเรียกน ส962จ 2545,น ส962จ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง813 ความผิดบาปสามครั้งของอาร์แซน ลูแป็ง / โมริซ เลอบลัง ; ดำเกิงเดช, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งเลอบลัง, โมริซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รหัสคดี, 2550.
เลขเรียกน ล317ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAngel เทวาในหลุมศพ / Ira Ishida ; สิริขวัญ หวังดี แปล.
ชื่อผู้แต่งIshida, Ira.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกPL853.S484 อ83 2549,น อ232ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา