Found: 2,094  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จีน": จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก / ศรัทธา พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรัทธา พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทฯ : สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกPS3503.U198 ศ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สามก๊ก" ภาคกระชับ (พื้นที่) / ส.กระเช้าเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งส. กระเช้าเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554.
เลขเรียก895.13 ส111สภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'ชาน ไห่ จิง' คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล / ผู้แต่ง, ซุน เจี้ยน คุน ; ภาพประกอบ, เฉิน ซือ ยุหวี่ ; ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งซุน, เจี้ยน คุน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก398.20951 ซ411ช 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/บันทึกเมืองพิศวง 2 ตอน คุณชาย Dian Xin.
ชื่อผู้แต่งDian xin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็นเธอร์บุ๊คส์ 2558.
เลขเรียก895.13 ต792บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1/2 Prince ตำนานวุ่นวายเจ้าชายครึ่งร่าง / Yu Wo เขียน ; ผิงสุ่ย แปล.
ชื่อผู้แต่งอวี้หว่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พูนิก้า, 2552.
เลขเรียกPL2973.Y8 ฮ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำถามสามก๊ก / หลี่ฉวนจวิน...[และคนอื่น ๆ] ; ถาวร สิกขโกศล, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2556.
เลขเรียกPL3275.ท9ส63 ห34 2556,895.1 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บุปผาแห่งนานกิง / Geling Yan เขียน ; ซินโป-หย่งชุน แปล.
ชื่อผู้แต่งเหยียน, เกอหลิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส, 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บุปผาแห่งนานกิง = 13 Flowers of Nanjing / Geling Yan ; ชินโป-หย่งชุน, แปล
ชื่อผู้แต่งเหยียน, เกอหลิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียก895.136 ห724ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 มือปราบพญายม / อุนเลี้ยงเง็ก ; แปลโดย น. นพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอุนเลี้ยงเง็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 มือปราบพญายม ตอน ฝ่าความตาย / อุนสุยอัน ; แปลโดย น. นพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอุนสุยอัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์กรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกF อ831ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา