Found: 8,934  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง"ความหวัง ชีวิต นวนิยาย ของ ทมยันตี" [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกDS568 ศ2158 2559,801.95 ศ336ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
เลขเรียกDS562 ศ336ส 2554,929.709593 ศ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Points หล่อ ร้าย ให้นายสิบคะแนนเต็ม / หัวสมองตีบตัน.
ชื่อผู้แต่งหัวสมองตีบตัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกน ห475ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 Wicked Things ข้อตกลงอันตราย / ลูกชุบ
ชื่อผู้แต่งลูกชุบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โมงเช้าวันอังคาร ปาฏิหาริย์รัก / เพียรใจ ; รักษ์ชนก นามทอน, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเพียรใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547.
เลขเรียกน พ948ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน : นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตนเอง / ฟีลิปดา.
ชื่อผู้แต่งฟีลิปดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, [2557?].
เลขเรียก808.3 ฟ373ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถามสร้างนักเขียน นวนิยายคุณเขียนได้ด้วยตนเอง / ฟิลิปดา text
ชื่อผู้แต่งฟิลิปดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, 2558
เลขเรียกPN3365 ฟ64 2558,895.918 ฟ451ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน สัญญาหัวใจ = One hudred day contract / Da-In2 เขียน ; ทาลิธา แปล.
ชื่อผู้แต่งดา-อินทู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2548.
เลขเรียกPL992.94.D3 ห36 2548,น ท376ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน สัญญาหัวใจ เล่ม 1/ Da-in2 ;ผู้แปล ทาลิธา.
ชื่อผู้แต่งDa-in2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน สัญญาหัวใจ เล่ม 2/ Da-in2 ;ผู้แปล ทาลิธา.
ชื่อผู้แต่งDa-in2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100%ของหัวใจยกให้เธอ / nj venus.
ชื่อผู้แต่งnj venus.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกน น111ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ปี ฤารักครั้งนี้คือนิรันดร์ / แพรพริมา, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งแพรพริมา, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, ม.ป.ป.
เลขเรียกน พ961ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14ปี ฤารักครั้งนี้คือนิรันดร์/ แพรพริมา.
ชื่อผู้แต่งแพรพริมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรีนมายด์, 255-
เลขเรียกนว พ283ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา