Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการดัดแปลงโปรตีนที่ได้จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมถั่ว...
ชื่อผู้แต่งสมควร ศิลาชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องคุณสมบัติต่าง ๆ และกรรมวิธีในการผลิตเนยแข็งแบบกึ่งแข็งที่ทำจากน้ำนมถั่วเหลือง = ...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องสูตรและกระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองทนความร้อนเติมแคลเซียม = Formulation and proces...
ชื่อผู้แต่งสุริยัน สิงห์สำราญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปนมถั่วเหลืองผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบล...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ชาญชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาสภาวะการแปรรูปและปริมาณแคลเซียมซัลเฟตที่เหมาะสมต่อค...
ชื่อผู้แต่งกัณฑ์อาภา พันธุ์ชัยเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการใช้น้ำนมถั่วเหลืองทดแทนน้ำนมวัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม = Use...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เตียวศิริิมงคล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาในการแปรรูปน้ำนมถั่วเหลืองมีผลต่อปริมาณ...
ชื่อผู้แต่งกฤษติกา รุ่งโรจน์ทวีกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตครีมเทียมจากน้ำนมถั่วเหลือง / โดย สุพัชรี ชาติสุทธิกุล, สุภิญญา อุฬารตินนท์
ชื่อผู้แต่งสุพัชรี ชาตสุทธิกุล
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมในโรงงานนำร่อง / กรศุลี รัตนปริยานุช = Production of calcium-enr...
ชื่อผู้แต่งกรศุลี รัตนปริยานุช
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเครื่องดื่มนมเปรี้ยวคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งโรงงานอุตสาหกรรม : ราย...
ชื่อผู้แต่งบุษบา ยงสมิทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก663.64 บ675ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม / วรรณี ธรรมคุณาวุฒิ
ชื่อผู้แต่งวรรณี ธรรมคุณาวุฒิ
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานมถั่วเหลืองสำหรับผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลือง : โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Soymilk development fo...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ทาบโลกา.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ], 2550.
เลขเรียก641.35655 ว255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากรรมวิธีการทำโยเกิร์ตถั่วเหลืองเพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านกลิ่นรสและเนื้อสัมผัส = A study of pr...
ชื่อผู้แต่งลินจง สุขลำภู
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก641.371476 ล435ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการผลิตนมถั่วเหลืองผงโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นกระจาย / พิมพรรณ รัตนพฤกษานนท์ = A study on product...
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ รัตนพฤกษานนท์
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้มข้นของน้ำถั่วเหลืองในการผลิตนมเปรี้ยว = A study of soya milk concentration for lacti...
ชื่อผู้แต่งยุพา ผลพฤกษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา