Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ที่เด็กเที่ยว : โลกกว้างอยู่ไม่ไกล / เยาวนุช เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2547.
เลขเรียกDS589.ก4 ร56 2547,915.9304 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ธุรกิจเสรี, 2549].
เลขเรียกDS589.น2 ค75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาร์จแบต / พลอย จิรยะเวช เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วงกลม, 2554.
เลขเรียกDS566 .พ54 2554,915.93 พ451ช 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS588 ท163ก,915.93กท ก262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครปฐม / อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.
ชื่อผู้แต่งอนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2544?]
เลขเรียกDS589.น2 อ33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครปฐม = Nakhon Pathom / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS588.C4 ท163ชน 2556,915.93นฐ น118น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำทัศนาจร วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม / นายสิริ เพ็ชรไชย รวมรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสิริ เพ็ชรไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, [25--].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชบุรี นครปฐม / ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ "นายรอบรู้" ; ผู้ถ่ายภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, มงคลสวัสดิ์ เ...
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ "นายรอบรู้"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.
เลขเรียกDS589.ร8 ก52,915.932804 น26ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูณ์ เรื่อง การสร้างหนังสือนำเที่ยววัดบางระกำ (สุขวัฒนาราม) ตำบลบางระกำ อำเภอบาง...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ ทองสิมา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียก915.9317 ส616ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.น25 ค4ว,305.09593 ว394นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา