Found: 921  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
ชื่อผู้แต่งไพศาล เตมีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกHD 62.5 พ98 2553,658.3 พ98ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยุทธวิธี--เพื่อ SMEs / โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, [2547].
เลขเรียกHD 62.7 ร19ร 2547
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10th anniversary mai Market for Alternative Investment : stock focus / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553, [2010]
เลขเรียกHG5750.55.A3 ท592 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 บริษัทสู่การสร้างธรรมาภิบาล [videorecording] / โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เทคนิคการบริหารกิจการ style SMEs / จารุณี จันทร์ลอยนภา.
ชื่อผู้แต่งจารุณี จันทร์ลอยนภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2546.
เลขเรียกHD62.7 จ65,658.002 จ274ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ธุรกิจฮอต : ช่องทางสร้างอาชีพ เสริมความรวย / วุฐิภุช แป้นโต, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง, 2554.
เลขเรียกHD 62.7 ส645 2554,331.7 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 Superidea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอี / สุจิตรา บุณยขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนคู่คิด, 2557.
เลขเรียก658 ส718ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ����������Ƿ�� SMEs ��ͧ��� / ���Է�� ���ɰǹԪ
ชื่อผู้แต่ง���է�� ���ɰǹԪ
พิมพลักษณ์��ا෾� : �������प��, 2548.
เลขเรียกHD62.7 �976,658.0011 ก976ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน (ศงป....
ชื่อผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกHG5750.55.A3 ห931,332.3 ห931 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, 2547.
เลขเรียกHD62.7 ห525 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เคล็ดลับสำหรับธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอาง / สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2558.
เลขเรียกTP983 ส736ห 2558,658.872 ส736ห 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 กฎทองสำหรับเจ้าของ SMEs / วรภัทร, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Good morning , 2546.
เลขเรียกHD62.7 ก832,658.022 ว233ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา