Found: 595  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
ชื่อผู้แต่งไพศาล เตมีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกHD 62.5 พ98 2553,658.3 พ98ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เทคนิคการบริหารกิจการ style SMEs / จารุณี จันทร์ลอยนภา.
ชื่อผู้แต่งจารุณี จันทร์ลอยนภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2546.
เลขเรียกHD62.7 จ65,658.002 จ274ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ธุรกิจฮอต : ช่องทางสร้างอาชีพ เสริมความรวย / วุฐิภุช แป้นโต, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง, 2554.
เลขเรียกHD 62.7 ส645 2554,331.7 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ปี ศงป. เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, 2547.
เลขเรียกHD62.7 ห525 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 กฎทองสำหรับเจ้าของ SMEs / วรภัทร, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Good morning , 2546.
เลขเรียกHD62.7 ก832,658.022 ว233ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKNOW HOW = เคล็ดลับความยั่งยืนของเอสเอ็มอี / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; วีนา พันธุรัตน์, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2555.
เลขเรียกHD2346.T5 ฮ399 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKnow How เคล็ดลับความยั่งยืนของเอสเอ็มอี : บทความพิเศษ เอสเอ็มอีไทยผ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โดย โฆสิต ปั้นเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2557
เลขเรียก658.022 น879
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMake Money SMEs.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarketing classroom เหนือคู่แข่งด้วยการตลาดเชิงยุทธ์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล
ชื่อผู้แต่งวิทวัส รุ่งเรืองผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกHF 5415 ว593ม 2549,658.8 ว593ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOperational chesk-list for SMEs / อภิชาติ สิริผาติ.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Phisit Thaioffset, 2548.
เลขเรียก338.642 อ252o 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRoad to success : กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจสู่ความสำเร็จสำหรับ SMEs / ผู้แต่ง, ศูนย์แนะนำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะนำธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, [2550?].
เลขเรียกHD2341 ร933 2550,658.022 ร933 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRoad to success : กรณีศึกษา : การให้คำแนะนำทางธุรกิจสู่ความสำเร็จสำหรับ SMEs / ศูนย์แนะนำธุรกิจ สถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะนำธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, [2548]
เลขเรียกHD2341 R628 2548,658.022 ร933
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSME Connectivity / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.
เลขเรียกHD2346.T5 อ511 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา