Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความกับการจัดการวารสารเทคนิค ชุดที่ 3...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่อง4P magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไทยคูน แมกกาซีน, 2546-2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAAT news.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2539-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABI/INFORM global database coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก025.524 อ51
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABI/INFORM global database coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก011.34 อ895
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAdvanced business magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแอดวานซ์สแตนดาร์ดกรุ๊ป, 2559-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBrand Age.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอินโฟเมอร์เชียล มาร์ก, 2543-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBrandAge = แบรนด์เอจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBusiness highlight.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำปาทอง, 2549-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBusiness owner / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBusiness school : incorporated MBA & case study.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอ สกิลล์, [2543]-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBusinessWeek Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกสเตชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCHONBURI108.COM.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : บริษัท พัทยาดอทคอม จำกัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCIO World & Business.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ณ. ดี เน็ทเวร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา