Found: 210  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่...
ชื่อผู้แต่งรัตนา วงศ์รัศมีเดือน
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่, 2551.
เลขเรียกHF5657.4 ร376 2549,657 ร114จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ระบบบัญชีธุรกิจ] = Business accounting system / วิไล วีระปรีย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2530].
เลขเรียก657 ร228 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABI/INFORM global database coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก025.524
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABI/INFORM global database coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก011.34 อ895
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABI/INFORM Global Databases Coverage List / บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ (CU Reference ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกZ6941 A24 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness accounting system / โดย วิไล วีระปรีย ... [และคณะ].
ชื่อผู้แต่งวิไล วีระปรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [255-].
เลขเรียก657
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness accounting system / โดย วิไล วีรปรีย ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จุฬา, [25--]
เลขเรียก657.7
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Commerce Thailand guide 2000 / บรรณาธิการ สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ และ พันธุ์ทิตต์ สะมะที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2543.
เลขเรียกHF5548.32 อ771,004.678 อ769
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEBSCOhost : business source elite database coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก011.34
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEBSCOhost : business source elite databaes coverage list.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก011.34 อ896
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEBSCOhost Business Source Elite Databases Coverage List / บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกZ6944 B87 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoney machine = สู้ด้วยการเงิน / อารักษ์ ราษฎร์บริหาร [text]
ชื่อผู้แต่งอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2547.
เลขเรียกHG4026 อ654 2547,658.151 อ27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSMEs taxation / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิชบุ๊ค, 2551.
เลขเรียกHJ4771.55 อ45,343.068 อ289อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTax & Business.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTricks of welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน "สวัสดิการพนักงาน" / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555.
เลขเรียกHJ2950.55 พ276 2555,343.04 พ935ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา