Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / แอดัม ฮิบเบิร์ต ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกAG243 ฮ451 2550,030 ฮ451ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / ปีเตอร์ ไรลีย์ ; แปล: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งไรลีย์, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549.
เลขเรียกQE29 ร952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภุเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQE29 อ985 2556,550 อ873ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNanmeebooks พาไปสำรวจโลก : เดินทางสำรวจโลกที่สวยงามและอันตราย Trevor Day เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณ...
ชื่อผู้แต่งเดย์, เทรเวอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2549.
เลขเรียก550 ด56น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยโลกใต้พิภพ / ลี กวางวุง ; เขียน, อรวรรณ จุลแก้ว ; แปล
ชื่อผู้แต่งลี, กวาง วุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2551
เลขเรียกQ163 ล511ต 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรธรณี / เอ็ดเวิร์ด โคลส ; วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ, แปล
ชื่อผู้แต่งโคลส, เอ็ดเวิร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2556.
เลขเรียก550 ค969ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องนภาและพิภพ / หนังสือไทม์ไลฟ์ ประเทศไทย ; ผู้แปล วิชัย อภัยสุวรรณ, สมบัติ ภู่กาญจน์ ; writer, Pa...
ชื่อผู้แต่งบุช, พอลีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2546.
เลขเรียกAE71 ห144ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องนภาและพิภพ = Sky and earth / สุนันท์สิริ อังประทีป, แปล ; จินตนา ใบกาซูยี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2556
เลขเรียกย ท52ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลง / [ผู้แปล นภดล ม่วงน้อยเจริญ, สมภพ เวชกาญจนา, ปัญญา จารุศิริ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้งมีเดียแอสโซซิเอตส์, 2544.
เลขเรียกQ163 ห144ขธ 2544,อ551 ธ17 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัศจรรย์โลกและแผ่นดิน / Cho Yong-Kyong, เขียน ; ฉัตรชัย ทองกาญจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งโจยองกยอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียก551 จ899อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกและพื้นพิภพ / [ผู้แปล วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์, สุภาพร พิสุทธอานนท์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้งมีเดียแอสโซซิเอตส์, 2544.
เลขเรียกQ163 ห144ขภ 2544,อ550 ล81 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา