Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกCR115.T5 ว56 2560,929.92 ว15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย / ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
ชื่อผู้แต่งชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกJC347.ท9 ช36,929.92 ช15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / [คณะทำงาน จันทนี หาทรัพย์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียกCR115.T5 ค695 2555,929.92 ป483ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกJC347.T5 ค695,JC347.T5 ค695 2553,929.92 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสยาม ไทยเมิน ฝรั่งมอง / พฤฒิพล ประชุมผล.
ชื่อผู้แต่งพฤฒิพล ประชุมผล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิพิธภัณฑ์ธงสยาม, 2553.
เลขเรียกCR115.ท9 พ52 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสำคัญของชาติ / [ผู้เรียบเรียง ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะบรรณาธิการในการจัดพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2548
เลขเรียกCR115.T5 ธ25 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงสำคัญของชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกJC347.T5 ธ129,อ 929.92 ส84ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2553
เลขเรียกCR115.ท9 ส691 2553,929.92 ส225ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง เหตุที่รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนธงชาติไ...
ชื่อผู้แต่งอมรดรุณารักษ์, จมื่น (แจ่ม สุนทรเวช)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : คุรุสภา, 2512.
เลขเรียกDS583 อ278พ ล.6 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของธงชาติไทย / กฤษดา ไพรวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ไพรวรรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2553.
เลขเรียกCR159.ท9 ก45 2553,929.9593 ก45พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนธงชาติไทย ลันเกล้ารัชการที่ 6 สำรวจคอคอดกระ ร...
ชื่อผู้แต่งอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช), จมื่น
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2512.
เลขเรียกDS583 อ67หผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา